O nama  ·  Proizvodi  ·  Usluge  ·  Galerija fotografija  ·  Kontakt  ·  Gdje smo  ·  ARA LED  ·  Početna

 
INA, Zagreb

  Prijašnja dekoracija koja se bazirala na svijetlećim cijevima zahtijevala je gotovo svakodnevno održavanje svjetleće dekoracije u funkciji. Zahtijev naručioca bio je da se postavi nova svjetleća dekoracija koja će smanjiti troškove održavanja. Mi smo projektirali novu svjetleću dekoraciju baziranu na LED svjetlosti sa međusobno paralelno spojenim LED diodama čime je bilo nepotrebno održavanje.

Tehomarkt, Pula

 Ovo je jedna od naših najkompletinijih svjetlosnih dekoracija poslovnih zgrada. Svjetleći niz koji obrubljuje cijelu zgradu u kombinaciji sa središnjim kompletom svjetlećih nizova plave boje sa zvijezdom repaticom veličine 6m.

Ericson, Zagreb

 Jednostavna dekoracija ulazne nadstrešnice plavim LED točkama u boji logoa tvrtke.

Dukčić prom, Zagreb

  Prikazano idejno rješenje dozvolila nam je moderna struktura pročelja poslovne zgrade.

Glavi željeznički kolodvor, Zagreb

  Pročelje glavnog kolodvora zahtjevalo je jednostavnost u dekoraciji stoga smo se odlučili samo na svjetleće nizove po strukturalnim oblicima fasade.

Umjetnički paviljon, Zagreb

  Povjesna zgrada koja se praktiči osvjetlila po obudu krovišta uporabom žaruljica snage 25W. Sve drugo na ovoj zgradi bilo bi suvišno i neprimjereno.

Hrvatske pošte, Zagreb

  Ulazna nadstrešnica sa natpisom koji je izrađen na način da se i dnevno čita obzirom da je riječ o plastičnom materijalu za izradu slova.

Gorenje, Zagreb

  Mreža izrađena sa nizovima LED dioda te zvjezde repatice koja je uzeta za središnji motiv dekoracije.

Imago studio, Zagreb

  Svjetleći nizovi u utorima pročelja sa simetrično postavljenim zvijezdama repaticama veličine 3m.

Coca cola, Zagreb

  Za ovako visoku zgradu morali smo koristiti alpiniste prilikom postave svjetlećih nizova

Podravka, Koprivnica

  Na ovom primjeru jasno se vide naše mogućnosti da izrađujemo razne modele po želji naručioca. Natpis 2008 izrađen sa brojkom 0 u obliku srca visine 3m,  koje je zaštitni znak tvrtke Podravka.

Adris grupa, Rovinj

  Svjetleći nizovi za magnolije u kombinaciji sa dvjema svjetlećim kuglama na travnjaku je dostatan blagdanski svjetleći komplet za ukusno urađenu zelenu površinu na ulazu u poslovnu zgradu.

Hrvatska lutrija, Zagreb

  Na poseban zahtijev naručioca izradili smo kompletan logotip Hrvatska Lutrija i amblem bubamare u Božićnom ruhu. Natpis je bio dužine 16m i visine 1,5m izrađen je od plastične podloge sa obrubom od  niza žaruljica.
  Po cijeloj dužini terase postavili smo dvostruka svjetleća zvona koja se sihronizirano pale i gase simulirajući njihanje. Sve smo upotpunili sa svjetlećim vjencima.

Škoda centar, Zagreb

Vertikalni svjetleći nizovi u obliku siga po obodu krova.