O nama  ·  Proizvodi  ·  Usluge  ·  Galerija fotografija  ·  Kontakt  ·  Gdje smo  ·  ARA LED  ·  Početna

 
Kristal, Umag

  Kako bi naglasili ulaz u Casino-hotel nametalo se rješanje da se osvjetle postojeći ulazni stupovi nadstrešnice sa nizevima plave boje. Na staklenu ulaznu stijenu postavljene su PVC svjetleće pahuljice u kombinaciji plave i bijele boje. Na zidnu stijenu iznad natpisa postavljena je zvijezda repatica veličine 5m kaja se mogla vidjeti i sa veće udaljenosti.
  Na zahtjev naručioca svjetleća dekoracija je i dalje ostavljena da svijetli kao dekorativna rasvjeta. 

Hotel Park, Rovinj

  Kombinacijom dekoracije ulaznog pročelja i nadstrešnice osvjetljujemo ulaz u hotel koji izgleda bogato.
  Obzirom da se naši svjetleći nizovi napajaju putem odvojnog transformatora, osvjetlili smo i jelke koje su nadohvat ruke bez bojazni od mogućeg strujnog udara, što za većinu ukrasa na našem tržištu postoji opravdana opasnost ukoliko dođe do fizičkog oštečenja svjetlećeg niza.

Sol Garden Istra, Umag

Ulaz u hotel koji ima stupove najbolje je osvjetliti sa nizom LED točaka. Smatramo da niz svjetlećih točaka je dekorativniji od standardnih svjetlećih cijevi.

Hotel Sheraton, Zagreb

  Uredno isprepleteni svjetleći nizovi na ulaznoj nadstrešnici odaju svečarski ugođaj.

Četiri Opatijska cvijeta, Opatija

  Korištenjem svjetlećeg ukrasa sa amblemom tvrtke u kombinaciji sa vertikalnim svjetlećim nizom je način dekoracije primjeren ovakvom tipu građevine.

Eden, Rovinj

  Jedna razigrana dekoracija na ulazu u hotel.

Hotel Pula, Pula

  Postavom svjetlećih kugli u plavoj boji na travnatoj površini ispred hotela, daje posebnu blagdansku notu prilikom dolaska pred hotel.